ADVOKAT Sten Brunnström

OM OSS

Advokat Sten Brunnström AB är en advokatbyrå med huvudsaklig inriktning mot familjerätt, socialrätt, straffrätt och migrationsrätt. 


Advokatbyrån företräder regelbundet såväl privatpersoner som kommuner. 
Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Malmö och Lund-regionen men vi åtar oss klienter från hela södra Sverige.


Advokatbyrån tar emot besök i centralt belägna lokaler i Malmö och Lund

Sten Brunnström

ADVOKAT

Advokat Sten Brunnström är utbildad vid Lunds universitet. Han har tidigare arbetat vid såväl tingsrätt som förvaltningsrätt. Sedan 2008 är han verksam vid advokatbyrå och sedan 2011 medlem i Sveriges advokatsamfund.