FÖR KOMMUNERAdvokat Sten Brunnström har ett särskilt intresse och erfarenhet av socialrätt och familjerätt ur ett offentligt perspektiv och biträder regelbundet socialnämnder i framförallt Skåne och Blekinge. 


Huvudsakliga kompetensområden

Rådgivning och biträde inom 

  • LVU, LVM
  • Överflyttande av vårdnad om barn
  • Faderskap: fastställande, hävande, ogiltigförklaring
  • Moderskap


Välkommen att ta kontakt för en förutsättningslös diskussion. Inledande kontakter debiteras inte.


Kontakta oss här