SOCIALRÄTT

I vissa situationer där ingripande åtgärder görs mot enskilda kan domstol förordna offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV. Det offentliga biträdet har som uppgift att vara den enkilde behjälplig under domstolsprocessen. 


Advokatbyrån åtar sig uppdrag inom områdena och svarar gärna på frågor om du har behov att
ta reda på mer. 


För Socialtjänsten finns vidare information under fliken "För kommuner".