MIGRATIONSRÄTT

Vid prövning av ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl kan sökanden få ett offentligt biträde förordnat. Som sökande kan du påverka vem som utses genom att begära en viss advokat. 


Advokatbyrån har lång erfarenhet av uppdrag som offentligt biträde för såväl vuxna som barn. 


Skulle du behöva information om möjligheten till offentligt biträde eller i övrigt har frågor kring migrationsrätt, är du välkommen att höra av dig.