FAMILJERÄTT

Frågor om vårdnad, boende och umgänge kan uppkomma både i samband med separation mellan föräldrar och i andra situationer. Det bästa är om föräldrarna gemensamt kan komma överens om barnets förhållanden.


Advokatbyrån biträder föräldrar med såväl rådgivning och upprättande av handlingar som vårdnadstvister, tvister om barns boende och umgängestvister. 


En viktig fråga för dig som klient är hur kostnaderna i målet betalas - advokatbyrån är behjälplig vid ansökan om rättshjälp eller rättsskydd. 


Ring oss så berättar vi mer!